MODLITWA MAŁŻEŃSKA

Wspólna modlitwa męża i żony każdego dnia

"Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno".
(J 17, 23)

Chrystus jest obecny w sposób szczególny, kiedy małżonkowie modlą się razem. Oni nie tylko odnawiają swoje "tak" przed Bogiem, lecz także osiągaja tę głębię jedności, która może dać jedynie zjednoczenie serc i umysłów w sakramencie małżeństwa.

Modlitwa małżeńska staje się wspólnym wyrazem dwóch indywidualnych modlitw i powinna rodzić się w sposób naturalny z życia, które jest przeżywane w jednosci. Jeżeli każde z małżonków ma własny styl modlitwy, ważnym jest, żeby starało się rozwinąć sposób wspólnej modlitwy, która sprawi, że będą odkrywac i życ nowym wymiarem swego małżenskiego życia.

Ich wspólna modlitwa będzie łatwiejsza, bardziej autentyczna i głęboka, o ile słuchanie Słowa Bożego i wewnętrzna modlitwa będą praktykowane w sposób regularny przez obojga małżonków.

Magnificat, wspólna modlitwa ruchu Domowy Kościół, może stanowić częsc tej codziennej modlitwy.

Ważnym jest, kiedy są dzieci, aby pewien moment dnia był zarezerwowany na modlitwę rodzinną. Rodzina jest dla dzieci ich pierwszym miejscem praktyki religijnej.

To rodzice powinni im przekazać wiarę i uczynić to w taki sposób, żeby dom był miejscem, w którym czują się one swobodnie podczas modlitwy.

Dzieci, które dorastają, moga pragnąc czasu na bardziej osobisty kontakt z Bogiem; jednak niektóre z nich wyrażają gotowość do uczestniczenia w chwili modlitwy rodzinnej, na przykład przed posiłkami.